Trgovačko društvo GastroElekt d.o.o., sa sjedištem u Republika Hrvatska, Zaprešić, Kolodvorska ulica 68, OIB: 80241302712, registrirano pri Trgovačkom sudu Zagreb pod MB: 040325036 zastupano po Biljana Petté (dalje u tekstu Pružatelj usluga) dana 01.07.2023. donosi i objavljuje dokument:

Uvjeti prodaje

Ovi Uvjeti prodaje odnose se prodaju proizvoda i upotrebu usluga Web trgovine koje su dostupne na internetskim stranicama https://ustedi-ulje.com (dalje u tekstu Web trgovina). Korištenje usluga Web trgovine podrazumijeva kako Korisnik/Kupac prihvaća ove Opće uvjete.

Također, narudžbom proizvoda i/ili usluga putem ove Web trgovine, Kupac je suglasan da prihvaća ove Opće uvjete. Usluge Web trgovine mogu se koristiti za potrebe poslovnih korisnika (tvrtki). Korištenje Web trgovine i Web stranica omogućeno je bez naknada, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima.  

Ovi uvjeti poslovanja predstavljaju predugovornu obavijest.

INFORMACIJE O PRODAVATELJU

NAZIV: GastroElekt d.o.o.
OIB: 80241302712
SJEDIŠTE:  Kolodvorska ulica 68, Zaprešić, Republika Hrvatska
EMAIL: info.gastroelekt@gmail.com
TRG. SUD UPISA : Zagreb pod brojem 040325036
TEMELJNI KAPITAL: 39.760,00 €, uplaćen u cijelosti
DRUŠTVO ZASTUPA: Biljana Petté, direktor

IBAN: HR04 2402 0061 1006 9649 5 otvoren kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka

Osnovna obilježja proizvoda i usluga

Informacije o proizvodima i uslugama koje Prodavatelj nudi Kupcu dostupne su na internetskim stranicama Web trgovine. Svaki je proizvod opisan jednom ili s više slika, s opisom glavnih obilježja proizvoda te cijenom u koju nije uključen PDV. Osim veleprodajne cijene proizvoda, Kupcima se informativno prikazuje i Kataloška cijena te popust na katalošku cijenu ukoliko se isti odobrava za pojedini proizvod.  Slike proizvoda u Web trgovini su ilustrativne prirode te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Zbog različitih postavki Korisnikova preglednika i/ili ekrana može doći do odstupanja prikaza proizvoda. U slučaju nesklada između fotografije proizvoda prikazanog na ekranu i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda. 

Sve su informacije o proizvodima preuzete s deklaracija i drugih materijala (katalozi naših dobavljača, brošure i slično). Prodavatelj će nastojati na Web stranicama i u Web trgovini objavljivati točne podatke. Podaci su ipak, podložni bugovima u radu aplikacije, tipografskim i ostalim pogreškama. U slučaju očitih pogrešaka u informacijama o proizvodima, Prodavatelj zadržava pravo na jednostrani raskid Ugovora o prodaji. 

Cijene proizvoda su veleprodajne, izražene su u Hrvatskim kunama, ne sadržavaju PDV i ostale prodajne poreze. Iznos poreza Kupcu je obračunat u prikazu Košarice. Cijene proizvoda određuju se na razini proizvoda, objavljuju se u kontroliranom procesu. Objava cijena i drugih informacija o proizvodu može uključivati i ljudski faktor te postoji mogućnost nenamjernih pogrešaka. 

Prodavatelj može registriranom veleprodajnom kupcu prikazati personalizirane cijene prema unaprijed dogovorenim uvjetima.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne najave, po svojoj vlastitoj procjeni, mijenjati cijene proizvoda i usluga. 

Ako je za proizvod određena promotivna inicijativa (npr Akcija, Popust, Rasprodaja i slično) koja, kao rezultat daje nižu cijenu proizvoda od njegove maloprodajne cijene u redovnoj prodaji, uz prethodnu cijenu naznačena je i nova cijena proizvoda s uključenim popustom. Prodavatelj ima pravo bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust za pojedinačni proizvod, grupu proizvoda ili sve proizvode. 

Osim ako to izričito nije navedeno u opisu proizvoda, cijene ne uključuju troškove dostave, manipulativne i ostale troškove. 

Cijene, uvjeti plaćanja, promotivne ponude i uvjeti dostave važeći su u trenutku potvrde narudžbe u procesu naplate. Naručeni proizvodi / usluge biti će isporučeni po cijenama važećim na dan narudžbe Kupca (datum sklapanja Ugovora o prodaji). 

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupnju proizvoda putem Web trgovine moguće je obaviti isključivo na području Republike Hrvatske.

U nastavku se utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni u Web trgovini. Kupnja putem Web trgovine smatra se sklapanjem ugovora na daljinu te se sastoji od sljedećih stupnjeva:

1)    Opcionalna Registracija B2B korisnika
2)    Slanje upita za ponudu za odabrane proizvode
3)    Plaćanje proizvoda prema primljenoj ponudi
4)    Otprema proizvoda kupcu i preuzimanje proizvoda
5)    Povrat proizvoda i reklamacije

Isporučitelj proizvoda je trgovačko društvo GastroElekt d.o.o., Republika Hrvatska, Zagreb, Glogovečka 1/M, OIB: 80241302712, registriran pri Trgovačkom sudu u Zagreb pod brojem 040325036.

Korisnik je fizička ili pravna osoba koja pregledava sadržaj Web trgovine, ne koristi korisnički račun i nije obavio kupnju. 

Kupac je veleprodajni kupac koji je potvrdio svoju narudžbu u Web trgovini. 

PRODAVATELJ NE OMOGUĆUJE PRODAJU NA MALO, a roba i usluge ponuđene u Web trgovini isključivo su veleprodajnog karaktera.

Veleprodajni kupac je pravna osoba (obrt ili tvrkta) koja proizvode i usluge ponuđene u Web trgovini naručuje za potrebe svoga poslovanja. Pravne osobe (tvrtke) koje su u svojstvu kupca nisu potrošači. Veleprodajnog kupca predstavlja ovlaštena osoba (direktor) ili osoba koja je za to ovlaštena od strane odgovorne osobe.

Proizvodi su fizička roba ponuđena u Web trgovini.

Usluge se odnose na usluge isporuke sadržaja, organizaciju dostave naručenih proizvoda, usluge posebnog pakiranja proizvoda (npr. usluge zamatanja kupljenih proizvoda) i slično. Usluge se mogu naplaćivati prema iskazanoj cijeni, ili mogu biti besplatne (o čemu je kupac obaviješten prije sklapanja Ugovora).

Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama i ne uključuju PDV. PDV se obračunava u košarici.

Kupnja je omogućena svaki dan od 00-24 sata na području Republike Hrvatske.

Prodavatelj ne odgovara za troškove korištenja opreme i usluga potrebnih za pristup Web trgovini. Ove troškove Kupac snosi sam. 

Predmet Ugovora je kupnja proizvoda i usluga dostupnih u Web trgovini po cijeni i po Uvjetima prodaje objavljenim u Web trgovini u trenutku sklapanja Ugovora 

Ugovor stupa na snagu i obvezuje: od trenutka prihvata ponude, uplate predujma ili cjelokupnog iznosa ponude koja se kupcu šalje u posebnoj email poruci i sadrži stavke narudžbe (robu) i troškove dostave. 

Povodom sklapanja Ugovora, Kupcu će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru (Potvrda o narudžbi) te ovi Uvjeti kupnje.

Slanjem upita za ponudu odabirom opcija “Pošalji upit”,  Kupac je suglasan kako je obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu Prodavatelja, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, cijeni robe, trošku i uvjetima dostave narudžbe, uvjetima plaćanja, da narudžba uključuje obvezu plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uvjetima kupnje. 

Registracija korisnika i korisnički račun

Registracija korisnika i korisnički računi namijenjeni su Veleprodajnim kupcima. Kako biste se registrirali ili koristili usluge Web trgovine, morate imati najmanje 18 godina te morate imati ovlast za sklapanje ugovornih odnosa u ime vašeg poslovnog subjekta. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost podataka unesenih prilikom registracije i kupnje. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, Korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Prodavatelj zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom se za svakog kupca kreira korisnički račun u kojem je moguće samostalno izmjenjivati unesene osobne podatke.  Prilikom registracije Kupac sam određuje pristupne podatke (korisničko ime i lozinku) kojima pristupa svom korisničkom računu. Kupac je u potpunosti odgovoran za pristupne podatke i ne smije ih davati trećim osobama. Prodavatelj neće biti odgovoran za gubitak, brisanje, izmjene, korištenje  i bilo koje druge situacije i eventualne štete.

Korisnički račun sastoji se od sljedećih mogućnosti i opcija:

 1. Pregled povijesti narudžbi i detalji o narudžbama i statusima
 2. Pregleda i upravljanja adresama za dostavu i naplatu
 3. Pregleda i izmjene osobnih informacija kupca
 4. Izradu listi za kupovinu
 5. Pristup posebnim promotivnim inicijativama i akcijama
 6. Mogućnost korištenja sustava za komunikaciju namijenjenog pregovorima oko uvjeta isporuke i cijenama

Naručivanje proizvoda

Proizvodi i usluge se naručuju elektronskim putem. Odabirom opcije “Dodaj u B2B košaricu” odabrani proizvod se dodaje u košaricu. Kupac u svakom trenutku može pregledati sadržaj svoje košarice te u njoj mijenjati količine ili uklanjati proizvode. U košarici je također omogućen unos koda s popustom (ili s drugim pogodnostima). Prije potvrde narudžbe Kupac ima mogućnost pregledati i izmijeniti proizvode koji su predmet kupnje kao i ostale podatke (poput adrese za isporuku i slično)  

Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe kroz cijeli proces naplate – odnosno kada svoju narudžbu potvrdi odabirom opcije “Potvrđujem narudžbu”. 

Nakon potvrde narudžbe, na svoju adresu elektroničke pošte Kupac će dobiti email potvrdu o primitku narudžbe. Ova se potvrda generira automatski te se prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe.

Ako prilikom potvrde narudžbe ne dobijete email poruku s potvrdom primitka narudžbe, svakako provjerite: a) da li je poruka u Promotions (Promocije), Junk/ Spam (Neželjena pošta) ili nekom drugom pretincu Vašeg email preglednika.; b) da li je Vaš poštanski pretinac pun, c) da li se pri ponovnoj prijavi u Web trgovinu proizvodi i dalje nalaze u Vašoj košarici te u tom slučaju ponovite postupak narudžbe (Potvrdu narudžbe).

Ako Kupac nije primio potvrdu o kupnji u doku 72 sata od narudžbe ili nije mogao pristupiti usluzi dužan je kontaktirati prodavatelja na email adresu: info.gastroelekt@gmail.com.

Kupnja je moguća samo u količinama koje su raspoložive.U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, obvezuje se pravovremeno obavijestiti Kupca u svrhu dogovora isporuke zamjenskog proizvoda ili otkazivanju narudžbe ako drugačiji dogovor nije moguć. Proizvodi označeni s “Dostupno po narudžbi” ne nalaze se na skladištu Prodavatelja već se nabavljaju po narudžbi Kupca. 

Račun se Kupcu dostavlja zajedno s proizvodima putem dostavne službe ili na email adresu Kupca koju je Kupac upisao prilikom narudžbe (upita za ponudu).

 

Plaćanje proizvoda i usluga

U procesu dovršetka narudžbe, Kupac odabire način plaćanja ili vrstu ponude koju želi primiti od Prodavatelja. Prodavatelj omogućuje sljedeće načine plaćanja:

1) Plaćanje prema ponudi (virman)

Podrazumijeva plaćanje prema uputama primljenim u Ponudi koju će Kupac primiti na svoju email adresu. Za ovu vrstu plaćanja se primjenjuje popust u iznosu 9,091% na cjelokupan iznos košarice. Za plaćanje putem internet bankarstva (virmanom) vrijedi cijena označena s “Cijena za virmansko plaćanje”.

2) Ponuda za Grenke financiranje

Za naručene proizvode koji mogu biti predmetom Ugovora u leasingu, Prodavatelj će sastaviti posebnu ponudu te je proslijediti kupcu na email adresu. Kupac će također primiti i sve upute vezane uz ostvarivanje financiranja kroz leasing putem partnera s kojim prodavatelj surađuje po pitanjima Leasinga i financiranja. Za plaćanje putem Grenke financiranja vrijedi cijena označena s “Cijena za virmansko plaćanje”.

3) Plaćanje kreditnim i debitnim karticama

U web trgovini ustedi-ulje.com omogućujemo plaćanje kreditnim i debitnim karticama. Za obradu platnih transakcija koristimo usluge renomirane tvrtke Corvus Pay d.o.o. Na plaćanje karticama (jednokratno i na rate) odnosi se cijena označena s “Cijena za plaćanje karticama”.

Jednokratno plaćanje je omogućeno za sljedeće kartice:

 • Mastercard® – sve banke
 • Maestro®, – sve banke
 • VISA  – sve banke
 • Diners – Erste Card Club
 • Discover – Erste Card Club

Plaćanje na rate je omogućeno za sljedeće kartice:

 • 2 do 36 rata : Diners Club i Discover kartice Erste Card Cluba
 • 2 do 12 rata : debitne Mastercard® i debitne Maestro® kartice izdane od Erste banke, Nova hrvatska banka,  Kentbank, Agram banka, Slatinska banka, Istarska kreditna banka
Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
Hvala što koristite CorvusPay!

Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.
CorvusPay system ensures complete privacy of your credit card data and personal data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.
The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.
All information collected by Corvus Pay is considered a secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully
secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.
Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.
Thank you for using CorvusPay!

Sigurna kupnja uz:

Dostava

Dostava je besplatna za sve narudžbe

Prodavatelj isporuku izvršava unutar Republike Hrvatske. Za poslove dostave Prodavatelj koristi usluge tvrtke K2 Logista d.o.o.. ..,Zagreb te vlastita dostavna vozila. 

Po zaprimljenoj uplati naručeni proizvodi označeni s “Na zalihama” će biti otpremljeni dostavnoj službi u roku 3 radna rada. 

Ukoliko u trenutku isporuke roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 15 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Za proizvode označene “Dostupno uz narudžbu” rok isporuke i cijene dostave biti će uključeni u Ponudu koju Kupac dobiva na svoju registriranu email adresu. 

Naručeni proizvodi će biti pripremljeni za transport na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku pregledati, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

Dostava proizvoda obavlja se putem ugovorenih prijevoznika i vlastitim dostavnim vozilima Prodavatelja. Prilikom procesa naručivanja kupac može odabrati prijevoznika (opciju dostave) i način preuzimanja proizvoda. Svaki prijevoznik posluje prema svojim Uvjetima dostave koji su dostupni u ovoj Web trgovini u rubrici “Uvjeti dostave”.

Ako Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti naknadu troškova transporta, manipulacije i drugih troškova.

Ako je Kupac primio proizvod različit od naručenog, uz uvjet da ga nije koristio i da je isti moguće ponovno vratiti u prodaju, Kupac može tražiti zamjensku isporuku na trošak Prodavatelja.  Ako je zamjena proizvoda nastala Prodavateljevom greškom te ako Prodavatelj nije u mogućnosti ispraviti pogrešku, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova za povrat proizvoda.

Reklamacije i povrati

Reklamacije koje Kupac može imati rješavaju se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini. Institut prava na jednostrani raskid ugovora ne primjenjuje se na veleprodajne kupce.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira jesu li mu ti nedostatci bili poznati. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.  Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika (kupnje), osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak. 

Kad postoje materijalni nedostaci?

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model prikazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti o postojanju vidljivih nedostataka u roku 2 mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku 2 godine od datuma kupnje. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom proizvoda, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku 2 mjeseca računajući od dana kad je nedostatak uočio. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke uočene nakon proteka 2 godine od preuzimanja proizvoda. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju materijalnog nedostatka proizvoda, gase se nakon isteka 2 godine računajući od dana slanja obavijesti Prodavatelju, osim ako je prijevarom Prodavatelja kupac bio spriječen da ostvari svoja prava. 

 • ukloniti nedostatak (popraviti proizvod) ili
 • predati drugi proizvod bez nedostatka
 • sniziti cijenu proizvoda s nedostatkom i kupcu nadoknaditi razliku cijene
 • raskinuti ugovor i kupcu nadoknaditi iznos plaćen za proizvod s nedostatkom.

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima. Kada je Kupac pravna osoba institut materijalnih nedostataka reguliran je odnosnim odredbama Zakona o obveznim odnosima. 

Proizvodi za koje proizvođač daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove Kupac i Prodavatelj će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko sporazum nije moguć nadležan je Općinski građanski sud uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.